cofnąć przelew

Jak cofnąć przelew?

Taka sytuacja może zdarzyć się wszystkim – niewielki błąd w trakcie wpisywania numeru konta bądź sumy przelewu może nas kosztować znaczną ilość pieniędzy bądź bardzo wiele nerwów. Przepisy polskiego prawa wskazują, że odbiorcy przelewów są rozpoznawani wyłącznie po numerze kont bankowych. Nie ma zatem znaczenia, co wpisujemy w pozostałych danych. W poniższym artykule tłumaczymy, jak …

egzekucja komornicza

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza to postępowanie, którego celem jest odzyskanie zaległych wierzytelności. Prowadzi je komornik, który zdobytych środków nie zatrzymuje dla  siebie, ale po potrąceniu prowizji przekazuje wierzycielowi, który daną egzekucję zlecił. Do egzekucji dochodzi wówczas, gdy mimo prawomocnego wyroku sądu dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań w stosunku do wierzyciela i nie wykazuje chęci wykonania orzeczenia sądu …