Przejdź do treści

Pożyczka dla emeryta: krótki przewodnik

Osoby w wieku emerytalnym często są przekonane, że jakiekolwiek formy finansowania kredytowego lub pożyczkowe niejako „z definicji” pozostają dla nich niedostępne. Oczywiście, nie jest to założenie słuszne. To prawda, że usługi banków pozostają trudno dostępne, przede wszystkim na rygorystyczny charakter procedur w zakresie weryfikacji zdolności kredytowej. Inaczej przedstawia się już jednak sytuacja jeżeli chodzi o współczesne instytucje pożyczkowe. Tutaj bez trudu znajdziemy takie rozwiązania, jak pożyczka dla emeryta. Wynika to po prostu z faktu, że co do zasady instytucje pożyczkowe stosują odmienne modele w zakresie scoringu kredytowego, tj. ich podejście jest znacznie bardziej skoncentrowane na realnych możliwościach finansowych potencjalnego klienta, a nie na sztywnym trzymaniu się z góry przyjętych założeń i szufladkowaniu klientów poprzez przypisywanie ich do określonych kategorii.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że wiele spośród firm pożyczkowych obecnych na polskim rynku ustanawia górne granice wiekowe. Czasami taka granica może wynosić 70 lub 75 lat. W innych przypadkach dana firma w ogóle nie wyznacza górnego pułapu wieku klienta. Bez wątpienia jednak jest to to element, który warto brać pod uwagę jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pożyczki.

Pożyczka dla emeryta: co warto o tym wiedzieć?

Przede wszystkim należy wyraźnie zaznaczyć, że takie rozwiązania, jak pożyczka dla emeryta co do zasady nie stanowią odrębnego elementu oferty danej instytucji pożyczkowej. Po prostu dana firma może na przykład ustanawiać górną granicę wieku klienta na bardzo wysokim poziomie(powiedzmy 80 lat) albo też w ogóle nie określać takiej granicy. W takim wypadku, usługi danego podmiotu pożyczkowego będą bez problemu dostępne również dla klientów w wieku emerytalnym.

Kolejna ważna kwestia, o której warto wspomnieć, to proces weryfikacji zdolności kredytowej. Była już mowa o tym, iż proces ten w wykonaniu instytucji pożyczkowych jest znacznie mniej rygorystyczny, niż ma to miejsce w przypadku banków. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że instytucje pożyczkowe w ogóle nie sprawdzają naszej zdolności kredytowej. Standardowo sprawdzane są więc na przykład określone bazy dłużników. Różnice mogą polegać na tym, że np. dana firma nie sprawdza bazy Biura Informacji Kredytowej, lecz jedynie przykładowo KRD oraz BIG Erif.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Aktualnie wiele instytucji pożyczkowych ma w swoich ofertach takie rozwiązania, jak pożyczka dla emeryta „za darmo”, czyli przy RRSO na poziomie 0%. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że tego rodzaju oferty zawsze mają charakter promocji, a nie elementu oferty bazowej. Dla klienta będzie to oznaczać przede wszystkim konieczność przestrzegania regulaminu promocyjnej pożyczki, w tym zwłaszcza spłaty pożyczki w przewidzianym przez umowę terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *