Przejdź do treści

Pozabankowa pożyczka bez zdolności kredytowej: najważniejsze informacje dla klienta

Oferta pozabankowych pożyczek dla klientów bez odpowiedniej zdolności kredytowej to bez wątpienia często spotykany slogan reklamowy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że rzeczywistość przedstawia się w sposób znacznie bardziej skomplikowany, niż marketing. W rzeczywistości określenie takie jak, pożyczka bez zdolności kredytowej będzie odnosić się do zupełnie różnych produktów pożyczkowych, na udzielanych przez całkowicie odmienne podmioty.

Na rynku istnieją bezpieczne rozwiązania w tym zakresie, jednak klient zainteresowany pożyczkami bez zdolności kredytowej może natknąć się również na oferty o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Wszystko przez to, że de facto tzw. pożyczki pozabankowe mogą być w praktyce udzielane przez podmioty o naprawdę zróżnicowanym statusie prawnym.

Z całą więc pewnością przed wyborem konkretnej oferty warto nieco zgłębić tę tematykę oraz zapoznać się z kilkoma najbardziej istotnymi informacjami.

Pożyczka bez zdolności kredytowej: na czym polega?

Jak już była o tym mowa powyżej, termin pożyczka bez zdolności kredytowej może odnosić się do co najmniej kilku różnych rozwiązań. Należy tutaj wymienić następujące opcje:

  • Oferta instytucji pożyczkowych, czyli podmiotów figurujących w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego
  • Oferta tzw. parabanków pożyczkowych
  • Oferta pożyczkodawców prywatnych
  • Oferta tzw. pożyczek lombardowych

Co oczywiste, klient dla własnego bezpieczeństwa powinien ograniczyć swoje zainteresowanie do rozwiązań przynależnych do pierwszego z wymienionych punktów. Dlaczego? Instytucje pożyczkowe to podmioty ewidencjonowane oraz podlegające kontroli. Firmy z tej dziedziny są zobligowane do działania zgodnie z zapisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim, zaś podmiotem powołanym do nadzorowania ich działalności jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odniesieniu natomiast do oferty parabanków pożyczkowych lub też pożyczek prywatnych tak naprawdę mamy do czynienia raczej z przysłowiową szarą strefą, ergo dziedziną pozostającą de facto poza jakąkolwiek systematyczną kontrolą.

Jak działają instytucje pożyczkowe udzielające pożyczek bez zdolności kredytowej?

Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę z faktu, że każda instytucja pożyczkowa dokona sprawdzenia naszych danych w bazach a także zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Oferta pożyczek bez zdolności kredytowej będzie oznaczać jedynie tyle, że pożyczkodawca może być skłonny udzielić nam finansowania np. pomimo negatywnej historii kredytowej. W takim wypadku konieczne będzie jednak rzecz jasna albo wykazanie, że jesteśmy realnie zdolni do spłaty zobowiązanie, albo też zabezpieczenie pożyczki.

Dlaczego więc w ogóle zweryfikowane instytucje pożyczkowe świadczą takie usługi, jak pożyczka bez zdolności kredytowej? Różnica polega po prostu na odmiennym modelu oceny zdolności kredytowej. Firma pożyczkowa może brać pod uwagę również np. dochody realnie uzyskiwane przez klienta, jednak z różnych względów niemożliwe do udokumentowania. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, że pożyczki z tej kategorii co do zasady będą produktami profilowanymi indywidualnie, co w praktyce oznacza po prostu, iż warunki konkretnej pożyczki będą ustalane w trakcie negocjacji z konsultantem instytucji pożyczkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *