Przejdź do treści

Jak zarabiać na lokatach oszczędnościowych w banku?

Lokaty oszczędnościowe to obecnie jedno z najbardziej powszechnych narzędzi tego typu w Polsce, które niesie ze sobą niewielkie ryzyko inwestycyjne dla osób chcących oszczędzać. Mówiąc najprościej, lokaty bankowe są idealnym instrumentem finansowym dla każdego, komu zależeć będzie na pewnych zyskach bez żadnego ryzyka. Czy jednakże obecnie można dobrze zarobić na lokatach? Jak wybrać najlepszą lokatę oszczędnościową?

Czym są lokaty oszczędnościowe?

Lokaty oszczędnościowe są jednym z najważniejszych produktów znajdujących się w ofercie banków uniwersalnych, które umożliwiają bezpieczne pomnażanie posiadanych pieniędzy. Takie rozwiązanie może również występować pod nazwą depozytu bankowego albo lokaty terminowej. Jeśli chcemy założyć lokatę terminową, musimy zawrzeć z bankiem umowę na wybraną kwotę oraz czas, po którego upływie zostanie nam zwrócony kapitał powiększony o naliczone odsetki.

Warto mieć na względzie, iż środki znajdujące się na depozytach podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty, która odpowiada równowartości 100 tysięcy euro w wybranym banku, dlatego takie rozwiązanie zostanie docenione szczególnie przez osoby z awersją do ryzykowania. Zaletę lokaty terminowej stanowi również znana od początku wysokość zysków naliczanych po skończeniu umowy. Nie możemy jednakże zapomnieć, iż zanim wypłacimy odsetki, będą one pomniejszone o 19% podatek, nazywany podatkiem Belki.

Jak wybrać lokatę oszczędnościową?

Jak możemy wywnioskować z wcześniejszego tekstu, lokaty są bezpieczną metodą umożliwiającą oszczędzanie. Warto więc rozważyć, która z lokat jest najbardziej opłacalna, a więc przyniesie nam największe zyski. W większości przypadków pierwszą kwestią będzie oprocentowanie depozytu. Im będzie ono większe, tym lokata będzie atrakcyjniejsza. Wysokie oprocentowanie z pewnością i dla nas będzie ważną kwestią, niemniej nie tylko ono powinno zwracać naszą uwagę. 

Musimy mieć na względzie, iż wysokie oprocentowanie nie za każdym razem będzie równoznaczne z tym, iż uda się nam wypracować zyski. Może wręcz dojść do tego, iż w przypadku trochę niższego oprocentowanie na innych lokatach, gdzie stosowane jest częstsze kapitalizowanie odsetek aniżeli wyłącznie raz na koniec okresu trwania danego depozytu, uzyskane dochody będą wyższe. Do najważniejszych zatem kryteriów wyboru lokaty oszczędnościowej będzie należało zatem nie tylko oprocentowanie, ale również częstotliwość, z jaką kapitalizowane są odsetki, czyli czas trwania lokaty.

Zarabianie na lokatach oszczędnościowych – co trzeba wiedzieć?

Jak już zostało to wspomniane, lokata bankowa jest pewnego typu depozytem, który pozwoli nam po pewnym czasie odzyskać wpłacone środki, powiększone o należne oprocentowanie. Wybrane spośród nich pozwolą nam na zachowanie większego bezpieczeństwa dla wpłaconego kapitału, zaś inne pozostaną skupione głównie na kwestii pomnażania naszych pieniędzy. 

Ciekawe rozwiązanie stanowi tutaj lokata z funduszem. Część wpłaconych pieniędzy deponowana jest w bezpieczny sposób na lokacie, zaś reszta na konkretnych funduszach. Dzięki czemu możemy samodzielnie wybrać czas inwestycji, jak i poziom ryzyka. Musimy mieć jednakże na względzie, iż każdorazowy zysk będzie pomniejszony o wspomniany już wyżej 19% podatek. 

Nierzadkim problemem osób posiadających lokatę, jest niestety jej zamknięcie. Jak można zamknąć lokatę bez konieczności utraty oprocentowania? Niestety, ale w tej sytuacji będziemy musieli zaczekać do zakończenia umowy. Kara za jej przedwczesne zerwanie w niektórych bankach może przekraczać wartość odsetek, jakie moglibyśmy otrzymać w związku z depozytem.

Ile można zarobić na lokacie oszczędnościowej?

Musimy mieć na względzie, iż oprocentowanie lokat oszczędnościowych zawsze prezentowane jest w skali roku, co pozwala na łatwiejsze porównywanie ze sobą ofert różnych banków. Efektywne oprocentowanie dla 6-miesięcznego depozytu oferującego nam stawkę 3% w skali roku, będzie więc wynosiło 1,5%. Ważny wpływ na zarabianie na lokatach bankowych, będą miały również ich kwoty, jak i czas deponowania.

Na przykład, jeśli wpłacimy na sześciomiesięczną lokatę 10.000 zł z oprocentowaniem nominalnym 3% i jednorazową kapitalizacją odsetek z końcem roku, to bank wyliczając odsetki, przyjmie, iż rok ma 360 dni. Zysk z takiej lokaty można obliczyć, posługując się wzorem:

(10.000 zł x 3%) / 360 dni x 180 dni = 150 zł

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, na naszym koncie powinno się pojawić 10.000 zł kapitału, jak również 150 zł odsetek. Niestety, ale nasze zyski zostaną jeszcze uszczuplone zawsze o 19% podatek, który w tej sytuacji będzie wynosił 28,5 zł. Dlatego też tak naprawdę wzbogacimy się o 121,50 zł. Celem urealnienia stopy zwrotu warto będzie dokonać porównania oprocentowania lokaty do wskaźnika obecnej inflacji, co na pewno nie doprowadzi do zbyt optymistycznych rezultatów. Aktualnie nie ma takiej lokaty bankowej, która byłaby w stanie zabezpieczyć nasze oszczędności przed utratą ich siły nabywczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *